Formulář pro vyhotovení návrhu k finančnímu arbitrovi:

 
Údaje o osobě navrhovatele: 

Údaje o pojišťovně:

 

Údaje o smlouvě:


 
Zaškrtněte přílohy/důkazy, které máte k dispozici:
Kopie pojistné smlouvy
Kopie pojistky (potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)
Kopie pojistných podmínek
Doklad o ukončení pojistné smlouvy
Výpis úhrad pojistného (tabulka, kopie výpisů z účtů, potvrzení z pojišťovny apod.)
Výpis mimořádných výběrů (tabulka, kopie výpisů z účtů, potvrzení z pojišťovny apod.)
Vyučtování odkupného