Jsme klienti České pojišťovny a pojišťovny AXA,

chceme upozornit na problém, který se v České republice může týkat více než milionu smluv životního pojištění se spořící složkou, se škodou přesahující desítky miliard korun. Po mnoha letech právních tahanic máme v ruce pravomocná rozhodnutí finančního arbitra označující smlouvy životního pojištění České pojišťovny a pojišťovny AXA jako neplatné od samého počátku. Navzdory tvrzení pojišťoven nejde jen o konkrétní posuzované spory, ale s ohledem na právní závěry finančního arbitra lze konstatovat, že důvody pro vyslovení neplatnosti pojistných smluv jsou systémové a jedná se o plošný problém.

 

S ohledem na taktiku pojišťoven namítat promlčení nároků poškozených klientů na vydání bezdůvodného obohacení – vrácení zaplaceného pojistného u neplatných pojistných smluv – je nutné urychleně jednat! Předmětem promlčení se totiž mohou stát nejen finanční prostředky na již ukončených smlouvách, ale zejména pak i část pojistného, kterou klienti platí ve prospěch spořící složky pojištění na dosud běžících smlouvách.

 

Právě pro tyto případy ochrany spotřebitelů byl zřízen institut finančního arbitra, který v rámci bezplatného řízení posuzuje nároky poškozených klientů. Zahájením řízení před finančním arbitrem přitom dojde k přerušení běhu případných promlčecích lhůt.

V čem je vlastně problém?

Česká pojišťovna

 

 • Neplatnost smluvních ujednání o poplatcích, zejména pak o účtování správních a počátečních nákladů
 • Neplatnost smluvních ujednání o odkupném

 

Citace z nálezu finančního arbitra k problematice smluv životního pojištění České pojišťovny:

„Z doplňkových pojistných podmínek není ani výkladem seznatelná reálná výše ani vodítko ke stanovení poměrné výše nákladů k placenému běžnému měsíčnímu pojistnému, které Instituce Navrhovateli strhává. Doplňkové podmínky nejsou doplněny žádným dalším ustanovením pojistných podmínek, které by upřesňovalo výši počátečních, správních a inkasních nákladů“.

K ujednání o poplatcích: „Finanční arbitr musí konstatovat, že ustanovení čl. 1 bodu 3 odst. 3.1 a 3.2 Doplňkových pojistných podmínek nesplňuje požadavky na určitost právního úkonu ve smyslu § 37 odst. 1 občanského zákoníku“. A dále „Finanční arbitr uzavírá, že ujednání čl. 1 bodu 3.1 a 3.2. Doplňkových pojistných podmínek jsou neplatná pro neurčitost ve smyslu § 37 odst. 1 občanského zákoníku“.

„Finanční arbitr vymezení odkupného pouze pojistně technickými zásadami, se kterými se však pojistník nemá možnost před uzavřením pojistné smlouvy seznámit a které nejsou součástí pojistné smlouvy, nepovažuje za dostatečně určité ve smyslu § 37 odst. 1 občanského zákoníku a považuje tudíž ustanovení čl. 8 odst. 3 Doplňkových pojistných podmínek za neplatné“.

„Neplatná ujednání o počátečních, správních a inkasních nákladech, rizikovém pojistném, odkupném a podílech na výnosech nejsou proto oddělitelná od ostatních ujednání Pojistných podmínek a Pojistné smlouvy jsou tudíž neplatné jako celek“.

 

 

AXA pojišťovna

 

 • Nesjednání pojištění u smluv s nulovou pojistnou částkou pro případ smrti nebo dožití.

 

Citace z nálezu finančního arbitra k problematice smluv životního pojištění AXA pojišťovny:

„Finanční arbitr uzavírá, že Pojistná smlouva je absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku, neboť odporuje zákonu o pojistné smlouvě. Instituce na základě Pojistné smlouvy nepřebrala pojistné riziko, ani Navrhovatel jejím prostřednictvím nenaplnil svůj pojistný zájem, když oba tyto faktory představují esenciální prvky pojistného vztahu. Jak již finanční arbitr vyložil výše, v posuzovaném případě nepřichází v úvahu ani zachování platnosti Pojistnou smlouvou disimulovaného jiného právního úkonu, neboť i kdyby ten naplňoval znaky jiného smluvního vztahu než pojistná smlouva, obcházel by právní úpravu podnikání na kapitálovém trhu (zákon o kolektivním investování a zákon o podnikání na kapitálovém trhu), a jako takový by byl proto rovněž neplatný ve smyslu § 39 občanského zákoníku“.

„Posuzovaná smluvní konstrukce (absence pevně stanovené částky pojistného plnění, resp. negarantovaná výše pojistného plnění) není na pojistném trhu neobvyklá, ba naopak, finančnímu arbitrovi je z úřední činnosti známo, že více pojišťoven má takto koncipované některé pojistné smlouvy, když mnoho z nich je rovněž předmětem řízení dalších navrhovatelů před finančním arbitrem (nejedná se přitom o jednotky, ale desítky obdobných případů). Neuvážené paušální zneplatnění pojistných smluv s výše nastíněným obsahem by mohlo mít výrazný dopad na pojistný trh. Na druhou stranu, finanční arbitr nemůže posvětit případnou praxi (byť rozšířenou napříč pojistným trhem), která by odporovala zákonu nebo jej obcházela“.

TV Barrandov

Spoříme pro děti

Drtivá většina z nás chce zajistit své děti, aby pak mohly, jak se říká, vylétnout z hnízda a včas se osamostatnit. Rodiče tak dětem měsíčně ukládají stranou i několik tisíc korun.

Jsem poškozený klient?

Česká pojišťovna

 

Typické situace

 • Odkupné při předčasném ukončení pojistné smlouvy bylo výrazně nižší než zaplacené pojistné
 • Pojistné plnění při ukončení smlouvy (dožití) bylo výrazně nižší než zaplacené pojistné
 • Hodnota pojištění (kapitálová hodnota) je výrazně nižší než zaplacené pojistné

 

Základní charakteristika

 • Pojistné smlouvy vzniklé v období od 2004 do současnosti
 • Základní produkty – DYNAMIK, DIAMANT, SLUNÍČKO, MŮJ ŽIVOT a další obchodní varianty (PROFI INVEST, XPRESS, VISION4LIFE, JUNIOR INVEST apod.)
 • Zejména smlouvy uzavřené prostřednictvím poboček České pojišťovny, zaměstnanců České pošty, pojišťovacích zprostředkovatelů OVB Allfinanz a ZFP Akademie

 

 

AXA pojišťovna

 

Typické situace

 • Pojistná smlouva uzavřena s nulovou pojistnou částkou na riziko smrti nebo dožití
 • Bez připojištění

 

Základní charakteristika

 • Pojistné smlouvy vzniklé v období od 2005 do současnosti
 • Základní produkty – Kumulativ Life, Confort strategic allocation, Wininvest, Confort plus, Winterthur
 • Zejména smlouvy uzavřené prostřednictvím poboček pojišťovny, pojišťovacích zprostředkovatelů OVB Allfinanz, Partners a AWD Česká republika

 

Kontakt a informace o stránce

Jiří Chvojka, tiskový mluvčí podvedených klientů pojišťoven

info(zavináč)podvedeniklienti.cz

Zde můžete napsat svůj podnět a my se vám ozveme:


Presets Color