Arbitr zneplatnil pojišťovně smlouvu

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
——————–
Česká pojišťovna údajně mlžila s poplatky, a tak finanční arbitr zneplatnil jednu ze smluv o investičním životním pojištění. Rozhodl tak po téměř 4 letech celého řízení.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
——————–
Navíc teď upozorňuje, že takových pojistných smluv může mít pojišťovna uzavřít tisíce. Co přesně to znamená, to nám řekne reportérka Petra Doležalová.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
——————–
Tak jde o to, že Česká pojišťovna měla údajně špatně sjednané podmínky pro tyto smlouvy. Podle finančního arbitra šlo skutečně i o nezákonné podmínky, no, a jde hlavně o části, kde se hovoří o takzvaných klíčových nákladech, rizikovém pojistném a také odkupném. Jednoduše řečeno podle arbitra, Česká pojišťovna dostatečně informovala své klienty a konkrétně v tomto případě jednoho klienta o poplatcích, které byl nucen platit, a tak zneplatnila tuto smlouvu úplně.

redaktorka /citace: Gabriela DUFKOVÁ, mluvčí finančního arbitra/
——————–
„Smlouva o investičním životním pojištění PROFI Invest je neplatná, protože jsou neplatná ujednání o poplatcích pro jejich neurčitost a současně tato jednání nelze oddělit od zbytku pojistné smlouvy.“

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
——————–
Další smlouvy, kterých by se toto rozhodnutí arbitra mělo týkat, měly být uzavřené mezi lety 2005 až 2013, podle finančního arbitra je teď také možné, že Česká pojišťovna bude čelit útokům ze stran ostatních klientů na nespokojenost právě se smlouvami. Česká pojišťovna toto ovšem odmítá a také odmítá jakékoliv pochybení a i to, že by právě rozhodnutí o této jedné smlouvě ovlivňovalo i smlouvy ostatní.

redaktorka /citace: Ivana BURIÁNKOVÁ, mluvčí České pojišťovny/
——————–
„Tento nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. Česká pojišťovna vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. Při sjednání obdržel klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky.“

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
——————–
Já už jenom dodám, že obě strany teď počítají s tím, že celá věc skončí u soudu.