Finanční arbitr rozhodl o neplatnosti smlouvy České pojišťovny. Podobných smluv mohou být statisíce

O neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny rozhodl finanční arbitr.
Právní závěry se mohou týkat stovek tisíc smluv.
Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách ČP vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek.

Finanční arbitr v minulých dnech po téměř čtyřech letech řízení s konečnou platností rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny. Vyplývá to z nálezu arbitra. Právní závěry se podle odhadů expertů týkají stovek tisíc pojistných smluv ČP sjednaných zejména v letech 2005 až 2013. Podle ČP se ale rozhodnutí týká jen konkrétní pojistné smlouvy a není ho možné vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění.

„Nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. ČP se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu,“ řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách ČP vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek. Arbitr dále konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Jeho závěry se tak dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených právě s výplatou odkupného.

Připravujeme podrobnosti.

URL| http://byznys.ihned.cz/c1-66050900-fin…vny-podobnych-smluv-mohou-byt-statisice