Arbitr rozhodl o neplatnosti smlouvy životního pojištění

Finanční arbitr v minulých dnech po téměř čtyřech letech řízení rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny (ČP). Vyplývá to z nálezu arbitryně Moniky Nedelkové.
Právní závěry se podle odhadů expertů týkají až stovek tisíc pojistných smluv ČP sjednaných zejména v letech 2005 až 2013. Podle ČP se ale rozhodnutí týká jen konkrétní pojistné smlouvy a není ho možné vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění.
„Nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. ČP se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu,“ reagovala mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.
Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách ČP vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek. Arbitr konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Z nálezu vyplývá, že závěry arbitra se dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených s výplatou odkupného.

Podobných smluv mohou být statisíce

„Uvedené rozhodnutí ve vztahu k poplatkům nemůže být překvapivé. Dlouhodobá praxe nezveřejňování nákladů spojených se životním pojištěním u ČP je známým faktem,“ prohlásil šéfredaktor odborného listu Profi Poradenství & Finance Petr Fejtek.
I v důsledku toho podle něj produkty ČP nebyly standardně předmětem srovnání s jinými obdobnými produkty konkurenčních pojišťoven, neboť bez znalosti zásadních nákladových položek nebylo ani ze strany odborné veřejnosti možné vypočítat žádný z ukazatelů pro takové porovnání. „Rozhodnutí je možno chápat jako precedentní a počet dotčených smluv jen ČP může dosahovat stovky tisíc klientů,“ uvedl Fejtek.
Minulý měsíc finanční arbitryně Monika Nedelková na základě sporu klienta s pojišťovnou AXA rozhodla také o neplatnosti pojistné smlouvy investičního životního pojištění, které si klient uzavřel na spoření s nulovou pojistnou částkou. Standardní investiční životní pojištění klientovi umožňuje vložit část pojistného na krytí rizik a část investovat. Z verdiktu finančního arbitra vyplývá, že by měly být neplatné takové pojistné smlouvy, v jejichž případě 100 procent zaplaceného pojistného směřuje pouze do investic nebo spoření, a v zásadě tak proti ničemu nepojišťují.
Pojišťovna AXA musela klientovi po rozhodnutí finančního arbitra zaplatit 879 023 Kč včetně pokuty deset procent z této částky. Celý spor však defi nitivně rozřeší až soud, ke kterému se AXA již odvolala.