Finanční arbitr zneplatnil další smlouvy pojišťoven AXA a Česká pojišťovna

PRAHA (1. března 2018)

 

Nespokojení klienti českých pojišťoven v oblasti investičního životního pojištění se dočkali dalšího úspěchu. Finanční arbitr totiž opět pravomocně rozhodl o neplatnosti pojistných smluv investičního životního pojištění a přisoudil bezdůvodné obohacení ve prospěch klientů. Informoval o tom dnes Jiří Chvojka, který poškozené klienty mediálně zastupuje.

„Ukazuje se, že jde o systémový problém, kdy finanční arbitr pravomocně a soustavně rozhoduje ve prospěch ochrany klientů. V některých případech se bohužel poškození klienti nedomohou svých práv z důvodu promlčení, ale pochybení pojišťoven je jednoznačné. Pojišťovny se sice mohou bránit, ale samy si už musejí být vědomy toho, že jde o vážný problém a že by ho měly řešit. Zajímavý bude postoj regulátora, tedy České národní banky,“ uvedl dále Jiří Chvojka.

Nálezy a rozhodnutí o námitkách jsou k dohledání ve sbírce rozhodnutí na stránkách finančního arbitra. Jedná se tak o potvrzení systémových chyb pojistných smluv a k nim náležejících pojistných podmínek.

Smlouva klienta České pojišťovny byla sjednána přes zprostředkovatele OVB Allfinanz  v roce 2012. Závěry z nálezu a následném opravném prostředku tj. rozhodnutím o námitkách jsou aplikovatelné nejen pro aktivní smlouvy, ale také pro ty již ukončené. Arbitr vytkl pojišťovně, že neinformovala klienty o nákladech, které následně z účtů klientů odečítala. K nákladům produktů České pojišťovny se nedostala ani odborná veřejnost v rámci srovnání nákladovosti jednotlivých produktů životního pojištění napříč pojišťovnami.

Ve výroku k nálezu finanční arbitr uvedl: „na základě shromážděných podkladů a po jejich pečlivém právním posouzení finanční arbitr dovodil, že Pojistná smlouva je neplatná jako celek, protože jsou neplatná ujednání o počátečních, správních a inkasních nákladech, o rizikovém pojistném, o odkupném a o stanovení podílu oprávněné osoby na výnosech, a tato ujednání jsou neoddělitelná od dalších ujednání Pojistné smlouvy. Finanční arbitr dále shledal, že se Instituce z neplatné Pojistné smlouvy bezdůvodně obohatila, a rozhodl o tom, že je povinna Navrhovateli vydat toto bezdůvodné obohacení ve výši 24.000 Kč včetně úroku z prodlení ve výši 8,05% ročně.

Smlouvu investičního životního pojištění AXA v novém rozhodnutí finanční arbitr opět zneplatnil s odůvodněním, že pojišťovna smlouvou bez pojistné složky nepřebírá pojistné riziko a nejedná se tudíž o pojistnou smlouvu. Rozhodl tedy o neplatnosti pojistné smlouvy ze stejných důvodů, jako ve svém precedentním nálezu vůči společnosti AXA. Pojišťovně dále uložil pokutu ve výši 15.000,- Kč.

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka

Tiskový mluvčí podvedených klientů pojišťoven

Mail: jiri.chvojka@extender.cz