Poškození klienti pojišťoven: Neplatných smluv na investiční životní pojištění v hodnotě desítek miliard korun může být až milion, poškozených až statisíce Čechů

PRAHA (6. března 2018) – Na systémový problém obřího rozsahu chtějí upozornit klienti poškození českými pojišťovnami při uzavření životního pojištění se spořící složkou. Může jít až o milion neplatných smluv a škody v řádech desítek miliard korun, včetně dopadu do státního rozpočtu. Vyplývá to z pravomocných rozhodnutí finančního arbitra, která se týkají pojišťoven České pojišťovny a pojišťovny AXA. Údaje dnes zveřejnili poškození klienti českých pojišťoven, kteří zároveň na internetové adrese www.podvedeniklienti.cz poskytli zdarma návod pro další poškozené, jak poznat případný problém a jak následně postupovat.

 

„Klienti nejméně dvou pojišťoven už mají v rukou pravomocné nálezy finančního arbitra, že jejich smlouvy na investiční životní pojištění jsou neplatné a že jim pojišťovny mají vrátit všechny peníze, které jim klienti v průběhu let zaplatili. Protože si klienti kolečkem prošli, chtějí upozornit ostatní stejně postižené lidi na celý problém a dát návod, jak postupovat. Důležité totiž například je přerušit běh případného promlčení,“ uvedl dnes tiskový mluvčí poškozených klientů Jiří Chvojka s tím, že se na něj obrátilo několik desítek klientů, kteří se znají díky systému prodeje pomocí zprostředkovatelů.

 

Důležité je upozornit, že řízení před finančním arbitrem je bezplatné a lze ho dokonce zahájit online. S ohledem na taktiku pojišťoven namítat promlčení nároků poškozených klientů na vydání bezdůvodného obohacení – vrácení zaplaceného pojistného u neplatných pojistných smluv – je nutné jednat urychleně. Předmětem promlčení se totiž mohou stát nejen finanční prostředky na již ukončených smlouvách, ale zejména pak i část pojistného, kterou klienti platí ve prospěch spořící složky pojištění na dosud běžících smlouvách, řekl dále Jiří Chvojka.

 

Při posuzování smluv České pojišťovny finanční arbitr argumentoval: „Z doplňkových pojistných podmínek není ani výkladem seznatelná reálná výše, ani vodítko ke stanovení poměrné výše nákladů k placenému běžnému měsíčnímu pojistnému, které Instituce Navrhovateli strhává. Doplňkové podmínky nejsou doplněny žádným dalším ustanovením pojistných podmínek, které by upřesňovalo výši počátečních, správních a inkasních nákladů…. Neplatná ujednání o počátečních, správních a inkasních nákladech, rizikovém pojistném, odkupném a podílech na výnosech nejsou proto oddělitelná od ostatních ujednání Pojistných podmínek a Pojistné smlouvy jsou tudíž neplatné jako celek“.

 

V rozhodnutí, týkajícím se pojišťovny AXA, letos v lednu finanční arbitr uvedl:  „Posuzovaná smluvní konstrukce (absence pevně stanovené částky pojistného plnění, resp. negarantovaná výše pojistného plnění) není na pojistném trhu neobvyklá, ba naopak, finančnímu arbitrovi je z úřední činnosti známo, že více pojišťoven má takto koncipované některé pojistné smlouvy, když mnoho z nich je rovněž předmětem řízení dalších navrhovatelů před finančním arbitrem (nejedná se přitom o jednotky, ale desítky obdobných případů). Neuvážené paušální zneplatnění pojistných smluv s výše nastíněným obsahem by mohlo mít výrazný dopad na pojistný trh. Na druhou stranu, finanční arbitr nemůže posvětit případnou praxi (byť rozšířenou napříč pojistným trhem), která by odporovala zákonu nebo jej obcházela“.

Podle Chvojky byla za celou kauzou snaha o ovládnutí nového segmentu trhu a klientům byl nabízen produkt jako výhodná forma spoření. Zprostředkovatelé a prodejci byli motivováni vysokými provizemi, takže tento produkt nabízeli primárně. Odměna dosahovala až 200 procent roční splátky pojistného. Jen Česká pojišťovna podle výroční zprávy uzavírala asi 150 tisíc pojistek ročně, když z daňových důvodů činila optimální výše pojistného 12.000 Kč ročně.

 

Vysvětlení pojmů:

 

Investiční životní pojištění

IŽP se skládá ze dvou složek – rizikové a investiční. Riziková složka by měla být tou primární, aby životní pojištění sloužilo svému účelu. V rámci investiční (rezervotvorné) složky se investuje do „podkladových aktiv“ (v zásadě jako v podílových fondech), návratnost investice není garantována. Životní pojištění je daňově odečitatelné až do výše 12.000 Kč ročně.

 

 

Odkupné

Finanční částka, kterou obdrží pojistník v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného roste s délkou trvání pojištění, v prvních letech může být i nula, a to kvůli pojišťovnou účtovaným nákladům, zejména těm spojeným se vznikem pojistné smlouvy. Právě tyto klíčové (a nejvyšší) poplatky a náklady nyní zneplatnila rozhodnutí finančního arbitra.

 

 

Přílohy:

  • Nálezy finančního arbitra
  • Anonymizované typické neplatné smlouvy