Reakce zapsaného spolku Podvedení klienti z.s. na rostoucí počet žádostí o pomoc s pojistnou smlouvou

Reakce zapsaného spolku Podvedení klienti z.s. na rostoucí počet žádostí o pomoc s pojistnou smlouvou

Děkujeme za neuvěřitelné množství emailů, kterými se na nás obracíte se žádostí o součinnost ve věci svých pojistných smluv. Bohužel právě stále rostoucí počet Vašich dotazů k pojistným smlouvám či praktikám pojišťoven, nás s ohledem na naše kapacitní možnosti vedl k úpravě procesu interakce s Vámi. Musíme v té souvislosti připomenout, že předmětem činnosti spolku Podvedení klienti z.s. je poskytování informací týkající se problematiky právních vad pojistných smluv široké veřejnosti a nikoli poskytování právních rad.

Pokud Vás tedy například zajímá problematika neoprávněných srážek z pojistného či kapitálové hodnoty pojištění ovlivňujících výši pojistného plnění v neprospěch klientů a/nebo možné riziko týkající se příjemců pojistného plnění z neplatných pojistných smluv – např. obmyšlených osob či zástavních věřitelů, popřípadě zjištění, zda jste se Vy nebo Váš zaměstnavatel nevědomky nestali daňovými dlužníky, doporučujeme se přímo obrátit na advokáta. Legitimita otázek roste s každým dalším soudním rozhodnutím o neplatnosti pojistné smlouvy, s každým dalším prohlášením pojišťoven, že o neplatnosti pojistné smlouvy klient věděl již v okamžiku jejího podpisu!

K výběru advokáta:

  1. máte-li svého advokáta, se kterým standardně řešíte své záležitosti, obraťte se na něj a odkažte jej kvůli doplnění informací o problematice na naše webové stránky podvedeniklienti.cz;
  2. seznam dostupných advokátů naleznete na stránkách České advokátní komory cak.cz;
  3. na našich webových stránkách jsme zveřejnili seznam advokátů, kteří se v minulosti problematikou nároků z (neplatných) pojistných smluv zabývali, ať již v řízeních před finančním arbitrem či před soudy https://www.podvedeniklienti.cz/potrebujete-poradit/;
  4. s ohledem na volbu advokáta považujeme za důležité zmínit jmenovitě dvě advokátní kanceláře, které se v minulosti významným způsobem zasadily o prosazení práv spotřebitelů ve sporech s finančními institucemi:
    1. DP Partners, advokátní kancelář, s aktuální výhrou u Ústavního soudu ČR ve věci promlčecích lhůt ve sporu o nároky z neplatné pojistné smlouvy, email: pravnici@dppartners.cz
    2. Petr Němec, advokát a zapsaný mediátor, s mnoha úspěchy u Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR ve věci protiprávních rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a nezákonných exekucí, email: nemec@akpetrnemec.cz.

Držíme palce, ať jsou Vaše pojistné smlouvy a nároky z nich v pořádku. A v případě, že nejsou, přejeme pevné nervy a šťastný konec ve sporu s pojišťovnou. Nenechte se pojišťovnami od takových sporů odradit, problém je pouze na jejich straně!