Chronologický výpis rozsudků

1. Zapsaný spolek Podvedení klienti níže pro potřeby široké veřejnosti uvádí chronologický přehled rozsudků místně příslušných soudů vzniklých v souvislosti se žalobami na základě § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra. Zmapování těchto sporů probíhá na základě přímé účasti členů zapsaného spolku na jednáních, dále na základě informací členů zapsaného spolku v postavení účastníků řízení, popř. na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zapsaný spolek považuje vývoj rozhodovací praxe soudů v těchto sporech za klíčový, neboť to byl právě finanční arbitr, který se na základě návrhů dotčených klientů pojišťoven začal po roce 2013 zabývat spory o nároky z pojistných smluv, přičemž z důvodu tak často konstatované neplatnosti pojistných smluv tyto spory končily podáním žalob k soudům.

2. Níže uvedený přehled slouží pro ilustraci existence problému právních vad pojistných smluv a vyvrací obvyklá tvrzení pojišťoven, že rozhodovací praxe soudů v otázce platnosti dotčených pojistných smluv dosud není ustálena. Vývoj v čase je jednoznačný.

3. Seznam bude průběžně doplňován (i do minulosti; nyní je zobrazen stav od 1. 9. 2020) a budou přidány i rozsudky soudů o nároky z dotčených pojistných smluv mimo režim přezkumu nálezů finančního arbitra, jako jsou například spory o doplacení do výše řádného plnění v případech neoprávněného snižování odkupného či plnění při dožití pojišťovnami o ve smlouvách nesjednané srážky. Zde je bohužel evidentní, že soudy již konstatují neplatnost pojistných smluv z úřední činnosti a nároky z těchto neplatných pojistných smluv v podobě pojistného plnění jsou pouze iluzorní. O to nebezpečnější pro klienty je rétorika pojišťoven vedená ve snaze odradit klienty od sporů o nároky z dotčených pojistných smluv, například opakovaným tvrzením, že pojišťovny vyplatí pojistné plnění i z neplatných smluv.

 

Rozsudek ze dne
Soud I. stupně
Spisová značka
Pojišťovna
Produkt
Právní závěr soudu k platnosti pojistné smlouvy
27.5.2021
Praha 1
30 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
19.5.2021
Praha 1
31 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
19.5.2021
Praha 1
31 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
5.5.2021
Praha 1
15 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
3.5.2021
Praha 1
28 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
15.4.2021
Praha 1
38 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
30.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
26.3.2021
Praha 1
65 C XX/202X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
Vision4Life
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
25.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DYNAMIK Plus (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
24.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
23.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
19.3.2021
Praha 1
65 C XX/202X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
16.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
11.3.2021
Praha 1
18 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
22.2.2021
Praha 1
21 C XX/202X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
17.2.2021
Praha 1
14 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DYNAMIK Plus (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
16.2.2021
Praha 1
12 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
8.2.2021
Praha 2
10 C XX/201X
Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a.s.)
Genio
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
20.2.2021
Praha 1
14 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
Vision4Life
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
22.1.2021
Praha 1
15 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
18.12.2020
Praha 1
41 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
17.12.2020
Praha 1
12 C XX/202X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DYNAMIK Plus (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
4.11.2020
Praha 2
20 C XX/201X
AXA životní pojišťovna a.s.
Winterthur
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
12.11.2020
Praha 1
64 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
5.11.2020
Praha 1
42 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
30.10.2020
Praha 2
45 C XX/201X
AXA životní pojišťovna a.s.
Winterthur
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
27.10.2020
Praha 1
12 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
22.10.2020
Praha 5
25 C XX/201X
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
SMART UM1C
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
22.10.2020
Praha 5
25 C XX/201X
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
SMART UM1C
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
9.10.2020
Praha 1
15 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek
18.9.2020
Praha 1
39 C XX/201X
Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)
DIAMANT (Profi Invest)
Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek