Formulář pro vyhotovení návrhu k finančnímu arbitrovi:

   
  Údaje o osobě navrhovatele:   

  Údaje o pojišťovně:

   

  Údaje o smlouvě:


   
  Zaškrtněte přílohy/důkazy, které máte k dispozici:
  Kopie pojistné smlouvy
  Kopie pojistky (potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)
  Kopie pojistných podmínek
  Doklad o ukončení pojistné smlouvy
  Výpis úhrad pojistného (tabulka, kopie výpisů z účtů, potvrzení z pojišťovny apod.)
  Výpis mimořádných výběrů (tabulka, kopie výpisů z účtů, potvrzení z pojišťovny apod.)
  Vyučtování odkupného