Neplatná pojistná smlouva nezakládá nárok na pojistné plnění! Otázku platnosti pojistné smlouvy konzultujte s advokátem.

 1. Pokud v souvislosti s výsledkem testu dospějete k rozhodnutí, že otázku platnosti pojistné smlouvy je třeba pro vyloučení právní nejistoty konzultovat s advokátem, avšak ve svém dosahu nemáte žádného s požadovanou specializací, zapsaný spolek Podvedení klienti níže zveřejňuje seznam advokátů, kteří v minulosti zastupovali klienty v řízeních s pojišťovnami před finančním arbitrem nebo soudy.
 2. Seznam všech advokátů poskytujících právní služby v České republice lze nalézt na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.
 3. Zapsaný spolek Podvedení klienti níže uvedený seznam advokátů vyhotovil na základě nálezů finančního arbitra nebo soudních rozsudků, které jsou k dispozici na webových stránkách kanceláře finančního arbitra, popř. u příslušných obvodních soudů v Praze na základě dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 4. Níže uvedený seznam advokátů nezakládá povinnost klienta pojišťovny obrátit se pouze na některého z uvedených advokátů ani nezakládá odpovědnost zapsaného spolku Podvedení klienti za poskytované právní služby. Podmínky případné spolupráce uživatele (klienta) a advokáta jsou vždy otázkou individuálního jednání klienta s advokátem. Reference týkající se klientské spokojenosti s právními službami konkrétních advokátů v souvislosti s uplatněním nároků klientů vůči pojišťovnám jsou členům zapsaného spolku k dispozici. 
 5. Seznam advokátů dle nálezů finančního arbitra či soudních rozsudků (viz výše) v abecedním pořadí:
 • Dáňa Jan, Mgr., Václavské náměstí 837/11, Praha 1
 • Dongres Miroslav, Mgr., Dolní náměstí 679/5, Jablonec nad Nisou
 • Flídrová Eliška, Mgr., Dlouhá 705/16, Praha 1
 • Heldes Jan, Mgr., Varhánkova 1240, Polná
 • Hulán Petr, Mgr., Opletalova 1535/4, Praha 1
 • Jindřichovský Petr, Mgr., Krakovská 1366/25, Praha 1
 • Korecký Václav, JUDr., Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň
 • Krutina Miroslav, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2
 • Kubík Martin, Mgr., Havlíčkova 20, Plzeň
 • Lerch Jan, Mgr. Ing., Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň
 • Mach Jan, JUDr., Vodičkova 709/33, Praha 1
 • Machurek Tomáš, Mgr., Jakubská 121/1, Brno
 • Múka Ondřej, Mgr., Vyšehradská 423/27, Praha 2
 • Němec Miroslav, Mgr., Borská 588/13, Plzeň
 • Nespala Marek, JUDr., Vyšehradská 421/21, Praha 2
 • Novák Jaroslav, JUDr., Trojanova 2022/12, Praha 2
 • Ordnungová Veronika, JUDr., U Ladronky 1145/42, Praha 6 
 • Pukl Rostislav, JUDr., Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou
 • Růžička Hynek, Mgr. LL.M., U Průhonu 1589/13a, Praha 7
 • Růžičková Lucie, Mgr., Jana Růžičky 1165/2a, Praha 4
 • Švehla Jiří, Mgr., Pštrosova 1925/6, Praha 1
 • Vlasák Jiří, JUDr., náměstí Republiky 2/2, Plzeň