Rozhodovací praxe

1. Pojišťovny opakovaně zdůrazňují, že spory o platnost pojistných smluv mají individuální, nikoli systémový charakter. Že rozhodnutí o neplatnosti konkrétní pojistné smlouvy neznamená, že stejně soudy rozhodnou i v obdobných sporech. To je jistě pravda, nicméně situace je ve skutečnosti o dost přehlednější.

2. Český právní řád není až na výjimky založen na principu právní závaznosti soudních rozhodnutí. Zapsaný spolek Podvedení klienti se přesto pokusil zmapovat aktuální rozhodovací praxi místně příslušných pražských soudů, a to v souvislosti se žalobami na základě § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra. Zmapování těchto sporů považuje zapsaný spolek za klíčové, neboť to byl právě finanční arbitr, který se na základě návrhů dotčených klientů pojišťoven začal po roce 2013 zabývat spory o nároky z pojistných smluv, přičemž z důvodu tak často konstatované neplatnosti pojistných smluv tyto spory končily v rámci soudního přezkumu u místně příslušných pražských soudů.

3. Dále uvedené tabulky obsahují informace o tom, zda příslušné senáty jednotlivých pražských soudů již konstatovaly neplatnost pojistné smlouvy investičního životního pojištění a s jakým výsledkem. Výraz „neevidujeme“ znamená, že zapsaný spolek Podvedení klienti nemá informaci o existenci rozsudku o nárocích z pojistné smlouvy daného senátu příslušného soudu v rámci soudního přezkumu rozhodnutí finančního arbitra dle §244 o.s.ř., avšak jeho existenci nemůže vyloučit.

4. Místně příslušné obvodní soudy podle sídla pojišťovny:

  • Obvodní soud pro Prahu 1 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Českou pojišťovnou a.s. (dnes Generali Česká pojišťovna a.s.) nebo MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
  • Obvodní soud pro Prahu 2 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Generali Pojišťovnou a.s. (dnes Pojišťovna Patricia a.s.) nebo AXA životní pojišťovnou a.s. (dnes UNIQA pojišťovna, a.s.)
  • Obvodní soud pro Prahu 5 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. V., se sídlem Weena 505, Rotterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, jednající prostřednictvím ING životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, popř. prostřednictvím NN životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
  • Obvodní soud pro Prahu 8 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Allianz pojišťovnou, a.s. nebo Pojišťovnou České spořitelny, a.s., VIG (dnes Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG)

5.I když platí shora uvedené tvrzení o právní nezávaznosti soudních rozhodnutí, rozhodovací praxe jednotlivých soudů je zjevná – všechny senáty příslušných soudů v případě, že rozsudkem rozhodly o nárocích z pojistných smluv životního pojištění v rámci žaloby dle § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra (a zapsaný spolek Podvedení klienti má informaci o existenci takového rozsudku), již konstatovaly absolutní neplatnost posuzovaných pojistných smluv jako celku (či alespoň neplatnost jejich části)!

6. Uvedené skutečnosti znamenají, že existence právních vad pojistných smluv životního pojištění je reálným problémem a neplatnost pojistných smluv sjednaných pro případ smrti nebo dožití v období 2005 až 2013 je vysoce pravděpodobná. Neplatnost pojistné smlouvy nezakládá nárok na pojistné plnění!

 

Rozhodovací praxe příslušných soudů v Praze (žaloby dle § 244 o.s.ř. o nahrazení nálezu finančního arbitra):

 

  1. Obvodní soud pro Prahu 1

 

Senát Předseda senátu Soud již rozhodl o nároku z neplatné smlouvy IŽP? Soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy IŽP jako celku?
11C JUDr. Michal Princ neevidujeme  
12C Mgr. Kateřina Tluchořová ano ano
13C Mgr. Petr Novák neevidujeme  
14C Mgr. Martin Lebeda Ph.D. ano ano
15C Mgr. Radek Paclík ano ano
16C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
17C dříve JUDr. Lenka Vávrová ano ano
18C Mgr. Kateřina Kozáková neevidujeme  
18C dříve Mgr. Renata Valešová ano ano
19C JUDr. PhDr. Alena Novotná Ph.D. ano ano
20C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
21C Mgr. Andrea Grycová ano ano
22C Mgr. Petra Vránová neevidujeme  
23C JUDr. Jaroslava Novotná neevidujeme  
24C Mgr. Miroslava Švarcová ano ano
25C JUDr. Jaroslava Lobotková neevidujeme  
26C Mgr. Iveta Nedozrálová neevidujeme  
27C Mgr. Petra Lukášková ano ano
28C JUDr. Jaroslava Lobotková neevidujeme  
29C JUDr. Marcela Nováková neevidujeme  
30C JUDr. Lucie Laura Penn ano ano
31C JUDr. Dagmar Stamidisová ano částečně neplatná
35C JUDr. Anna Vandáková neevidujeme  
38C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
39C JUDr. Martina Tvrdková ano ano
40C Mgr. Kateřina Kozáková neevidujeme  
41C JUDr. Hana Marsová ano ano
42C Mgr. Kateřina Kozáková ano ano
42C dříve Mgr. Pavel Freibert ano ano
50C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
51C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
52C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
53C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
54C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
55C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
57C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
60C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
61C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
62C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
63C JUDr. David Štamberk Ph.D. ano ano
64C JUDr. Enikö Machová Ph.D. ano ano
65C Mgr. Jiří Kohoutek neevidujeme  
66C JUDr. Luďka Horajsová neevidujeme  
68C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
70C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
71C Mgr. Helena Gregorová neevidujeme  
74C JUDr. Edita Votočková neevidujeme  

 

  1. Obvodní soud pro Prahu 2

 

Senát Předseda senátu Soud již rozhodl o nároku z neplatné smlouvy IŽP? Soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy IŽP jako celku?
10C JUDr. Tomáš Bělohlávek ano ano
11C Mgr. Martin Trepka neevidujeme  
12C JUDr. Daniela Břízová Ratajová neevidujeme  
13C JUDr. Tomáš Bělohlávek neevidujeme  
14C JUDr. Otília Hrehová neevidujeme  
15C JUDr. Ondřej Růžička ano ano
16C JUDr. Zuzana Šmídová neevidujeme  
17C Mgr. Kateřina Pelišová neevidujeme  
18C Mgr. Marcela Zbořilová ano ano
19C Mgr. Lucie Vítková ano ano
20C JUDr. Zdeňek Douděra ano ano
21C Mgr. Blanka Vernerová neevidujeme  
22C Mgr. Jan Lipert neevidujeme  
23C Mgr. Jana Přibylová ano částečně neplatná
24C JUDr. Iva Fialová neevidujeme  
25C Mgr. Zdeňka Burdová ano ano
26C JUDr. Šárka Henzlová ano ano
27C Mgr. Lucie Šenková ano ano
28C Mgr. Tereza Jachura Maříková ano ano
29C Mgr. Karolína Šorbanová neevidujeme  
30C senát neobsazen neevidujeme  
31C Mgr. Lucie Kuchaříková neevidujeme  
32C Mgr. Magdaléna Kubrychtová neevidujeme  
33C senát neobsazen neevidujeme  
34C senát neobsazen neevidujeme  
35C senát neobsazen neevidujeme  
36C senát neobsazen neevidujeme  
37C Mgr. Karolína Šorbanová ano ano
38C Mgr. Blanka Vernerová neevidujeme  
39C senát neobsazen neevidujeme  
40C senát neobsazen neevidujeme  
41C Mgr. Karolína Šorbanová neevidujeme  
42C JUDr. Kateřina Takácsová neevidujeme  
43C JUDr. Luděk Pilný neevidujeme  
44C Mgr. Libor Zhříval neevidujeme  
45C JUDr. KateřinaTakácsová ano ano
46C Mgr. Lucie Kuchaříková neevidujeme  
47C Mgr. Kateřina Mlčochová neevidujeme  

 

  1. Obvodní soud pro Prahu 5

 

Senát Předseda senátu Soud již rozhodl o nároku z neplatné smlouvy IŽP? Soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy IŽP jako celku?
4C JUDr. Michala Dvořáková neevidujeme  
5C Mgr. Dita Staňková neevidujeme  
6C Mgr. Lenka Eliášová neevidujeme  
7C Mgr. Lenka Eliášová neevidujeme  
8C JUDr. Jitka Skálová neevidujeme  
9C JUDr. Anna Portychová neevidujeme  
10C Mgr. Eva Harmachová ano ano
11C senát neobsazen neevidujeme  
13C JUDr. Lucie Bičáková ano ano
15C JUDr. Barbora Hněvkovská neevidujeme  
16C Mgr. Klára Hronová neevidujeme  
17C JUDr. Kateřina Kyselová neevidujeme  
20C Mgr. Andrea Lomozová neevidujeme  
21C Mgr. Blanka Jarolímková neevidujeme  
24C Mgr. Irena Šťastná neevidujeme  
25C Mgr. Martin Šalamoun ano ano
26C Mgr. Jindřich Kysela ano ano
28C Mgr. Šárka Malíková Petříčková neevidujeme  
31C JUDr. Jitka Skálová neevidujeme  
34C Mgr. Eva Harmachová neevidujeme  
35C Mgr. Lenka Fučíková neevidujeme  
42C Mgr. Tereza Mašková neevidujeme  

 

  1. Obvodní soud pro Prahu 8

 

* Obvodní soud pro Prahu 8 určil pro tento typ žalob jeden senát s příslušnou specializací

Senát Předseda senátu Soud již rozhodl o nároku z neplatné smlouvy IŽP? Soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy IŽP jako celku?
25 C JUDr. Miroslav Sládek ano ano